Reglement

MIS ON TEADUSLAHING?

Teaduslahingu eesmärk on anda põhikooli 7. – 9. klassi õpilastele võimalus panna ennast proovile teadusega seotud praktiliste ülesannete lahendamises.

Võistlus toimub kahes etapis, kus esmalt selgitatakse välja maakondade parimad kolmeliikmelised võistkonnad, kes 5. mail 2017. võistlevad TEADUSLAHINGU finaalis.

Võistlusel ei ole osavõtutasu.

KORRALDAJA

Teadusvõistluse TEADUSLAHING 2017 peakorraldajaks on MTÜ Elus teadus. Korraldamisse on kaasatud üliõpilased ja mitmed erialaseltside esindajad erinevatest ülikoolidest.

OSALEMINE ja REGISTREERIMINE

Võistlusel oodatakse osalema 7. – 9. klasside kolmeliikmelisi võistkondi. Igas maakonnas saab eelvoorus osaleda maksimaalselt 15 võistkonda: igast maakonnakoolist saab osaleda kuni 2 võistkonda, Tallinnast saab kooli kohta osaleda 1 võistkond. Lisaks:

 1. Kui piirkonna eelvooru registreerub rohkem võistkondi, tagab osalemise võimaluse varasem registreerumine;
 2. Kui piirkonna eelvooru registreerub vähem kui 15 võistkonda, avatakse täiendav registreerimine. Üldjuhul saab ühest koolist osaleda 2 võistkonda, vabade kohtade olemasolu korral (kui piirkonnas registreerub vähem kui 15 võistkonda) on võimalik ka rohkemate võistkondade osalemine ühest koolist. Täiendava registreerimise kohta avaldatakse info Teaduslahingu kodulehel teaduslahing.com.

Registreerimine on avatud 24. – 30. oktoobrini. Eelvoorudes osalevate võistkondade nimekiri avaldatakse hiljemalt 1. detsembril 2016 Teaduslahingu kodulehel teaduslahing.com.

Võistkondi saab registreerida Teaduslahingu kodulehe kaudu, täites vastava vormi. Juhul kui võistkond ei saa eelvoorus osaleda, tuleb korraldajaid teavitada koheselt, kuid hiljemalt 9. jaanuaril 2016.

EELVOORUD

Kokku korraldatakse 16 eelvooru (15 maakonda + Tallinn). Esialgsed toimumisajad ning toimumiskohad on maakondade kaupa:

E 23.01.17
Tartus nelja maakonna ühine eelvoor – Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (Ujula 4A)

T 24.01.17

 • Pärnumaa: Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
 • Tallinn: Tallinna Ühisgümnaasium (Pärnu mnt 71, Tallinn)
 • Võrumaa: Võru Kreutzwaldi Kool (Kooli 7, Võru)

K 25.01.17

 • Saaremaa: Kuressaare Gümnaasium (Nooruse 1, Kuressaare)
 • Järvamaa: Paide Gümnaasium (Aiavilja 3, Paide)
 • Lääne-Virumaa: Rakvere Gümnaasium (Vabaduse 1, Rakvere)

N 26.01.17

 • Raplamaa: Rapla Vesiroosi Gümnaasium (Viljandi mnt 69, Rapla)
 • Läänemaa: Lihula Kultuurimaja (Tallinna mnt 1a, Lihula)
 • Ida-Virumaa: Toila Gümnaasium (Lossiplatsi 3, Pühajõe küla)

R 27.01.17

 • Harjumaa: Saue Noortekeskus (Koondise 20, Saue)
 • Hiiumaa: Kärdla Põhikool (Uus 4, Kärdla)
 • Viljandimaa: Viljandi Kesklinna Kool (Uueveski tee 1, Viljandi)

Eelvoorud algavad igas piirkonnas kell 11.00 ja lõpevad kell 14.00.

Igas eelvoorus on vaja lahendada 5 ülesannet. Iga ülesande lahendamiseks on antud 20 minutit. Ülesannete juhendis on toodud täiendav informatsioon, mis aitab kaasa selle lahendamisele. Ülesanded on erinevatest valdkondadest, näiteks loodus, tehnika, majandus, veterinaaria, toiduteadus, neuroteadused jne.

Teaduslahingu finaali pääseb eelvoorudest iga maakonna parim võistkond. Juhul kui eelvooru parim võistkond loobub finaalis osalemast (teavitamine hiljemalt 7. veebruaril), saab finaalis osaleda eelvoorus teiseks jäänud võistkond.

FINAAL

Finaal toimub 5. mail 2017. Finaal toimub kahes osas:

 1. praktiliste ülesannete lahendamine (sarnaselt eelvoorudele),
 2. võistkondade stendettekanne oma uurimistööst.

ÜLESANNETE TEMAATIKA

Ülesanded on koostatud üliõpilaste poolt ja katavad erinevaid tegevusvaldkondi. Ülesanded põimivad endas teadmisi füüsikast, keemiast, bioloogiast, matemaatikast ja on seotud nimetatud valdkondade igapäevaeluga. Ülesande kirjelduses on antud vajalik taustinfo, selgitused ja juhised ülesannete sooritamiseks, võistkondadelt oodatakse loogilist mõtlemist ja head meeskonnatööd.

UURIMISTÖÖ

Teaduslahingu finaaliks viivad piirkondlikud võitjad läbi oma kodukandis uurimistöö, mille tulemusi esitlevad finalistid Teaduslahingu Superfinaalis. Uurimistöö kriteeriumid:

 • Uurimistöö teemavaldkond loositakse igale võistkonnale Teaduslahingu korraldajate poolt. Soovitatavalt võiks teemale tuginev uurimistöö olla seotud võistkonna kodukoha või maakonnaga;
 • Uurimistöö käigus viiakse läbi katse või kogutakse andmeid muu teadusliku meetodiga;
 • Uurimistöö sisu ja tulemused vormistatakse postrina, mis järgib teadusliku postri ülesehitust, sisaldades endas: uurimistöö teemat, eesmärke, hüpoteese, metoodikat, tulemusi ja arutelu, pilte ja selgitavaid infograafikuid;
 • Poster tuleb vormistada horisontaalis AO suurusena; poster prinditakse Teaduslahingu korraldajate poolt.

Uurimistöö teema tuleb e-posti teel esitada Teaduslahingu korraldajatele hiljemalt 28. veebruaril.

Vormistatud postrid tuleb saata Teaduslahingu korraldajatele 28. aprillil.

HINDAMINE

Eelvoorudes ja finaalis hindavad õpilaste oskusi ja ülesannete lahendamisel saadud vastuseid korraldajate poolt kokku kutsutud kohtunikud.

Hinnatakse:

 1. Küsimuste-ülesannete lahendamise õigsust
 2. Etteantud ajast kinnipidamist
 3. Võistkonna omavahelist koostööd

Enne iga võistluse algust tutvustatakse kohtunikke ja nende tegevust. Lisaks tutvustab võistluse kohtunik võistluse reegleid ja hindamise kriteeriumeid.

Stendiettekande puhul Teaduslahingu Superfinaalis aprillis hindab postreid žürii, mis koosneb tudengitest, teadlastest, teaduse populariseerijatest ja ettevõtjatest. Iga võistkond tutvustab lühidalt oma postrit kõigile osalejatele, lisaks on žüriil võimalik iga postriga lähemalt tutvuda ja rääkida postri autoritega täpsemalt uurimistööst. Hinnatakse nii uurimistöö sisu, postri vormistust kui ka postri esitlemist.

AUSA MÄNGU PÕHIMÕTE

Võistkondadel on keelatud kasutada ülesannete lahendamiseks juhendis mitteloetletud abivahendeid või kasutada välist abi. Võistluse korraldajatel on õigus eemaldada võistluselt ebaausalt või vääritult käituv osaleja või võistkond. Juhul kui tagantjärele selgub, et võistleja, võistkond või nende juhendaja on kasutanud lubamatuid võtteid, tulemus tühistatakse ning paremusjärjestust muudetakse vastavalt üldistele tavadele.

AUHINNAD

Individuaalselt autasustatakse kolme parimat võistkonda. Eriauhinnad ja nende jagamise otsustavad korraldajad jooksvalt.

INFO LEVITAMINE

Teave võistluse sisu ja toimumiste ning muudatuste kohta jagatakse peamiselt võistluse kodulehe teaduslahing.com kaudu. Info levitamiseks võivad korraldajad kasutada ka teisi meediakanaleid.

PRETENSIOONID

Pretensioone võistluse reglemendi või korralduse kohta saab esitada kohapeal ning hilisemaid kaebusi läbi ei vaadata.